ა

მასწავლებლის პორტფოლიო

                               
დავრიშევა არუსია


   სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების
  მასწავლებელი


           ქალაქ თეთრიწყაროს № 2 საჯარო სკოლა

         საქართველოს რესპუბლიკა


 ბიოგრაფიული მონაცემები 
პირადი ინფორმაცია  სახელი, გვარი : 

                   არუსია დავრიშევა

 დაბადების თარიღი:
                    
                       08.02.1956წ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
  თეთრიწყარო  

  e-mail:
 
arysiadavrisheva@gmail.com


სამუშაო გამოცდილება :
თარიღი1980 წლიდან დღემდე .განათლება და სამუშაო გამოცდილება
განათლება:

ა) თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.1980 წელი. ფილოლოგიის ფაკულტეტი და ჟურნალისტიკა, ფილოლოგი, მასწავლებელი რუსული ენისა და ლიტერატურის (იხ. ასლი) დიპლომი.


ბ) თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1980 წ., სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ხელოვნების დარგში/სპეციალობა-ხელოვნებათმცოდნე.


გ) თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.1979 წ. სამოქალაქო თავდაცვის ექთანი.

კვალიფიკაცია:


 •  ფილოლოგი , რუსული ენისა და ლიტერატურის     მასწავლებელი( დიპლომის ნომერი )
 • ხელოვნებათმცოდნე; 
 • სამოქალაქო თავდაცვის მედდა;
 • მთასლელობის ინსტრუქტორი;


გამოცდილება:

 30 წელი

პედაგოგიური გამოცდილება:

 25 წელი

მუშაობის სტაჯი ამ დაწესებულებაში:

  5 წელი

დამსაქმებელი: თეთრიწყაროს   N 2 საჯარო სკოლა 

თანამდებობა: პედაგოგი
                            


ტრენინგები, კურსები.
 • 1987 წელს - თბილისის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი. რუსული ენა და ლიტერატურა (იხ. ასლი);
 • სამოქალაქო თავდაცვის აგვისტოს ტრენინგები 2010
 • სამოქალაქო თავდაცვის ოქტომბრის ტრენინგები 2010
 • მეორე-დონის ტრენინგი: ”ისტ-ის გამოყენება სასწავლო პროცესში” 2011
           (იხ. ლიცენზიის ასლი);
 • მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგი;
 • "ეკოლოგია და კულტურა'
 • SOS - კულტურა

ენების ცოდნა:
(დონის მითითებით) რუსული (მშობლიური)
                                        სომხური ( კარგად) 
                                       ქართული (კარგად)
                                       გერმანული(ლექსიკონით)
                                       ბერძნული (სალაპარაკო)
                                      აზერბაიჯანური  (სალაპარაკო)
                                      უკრაინული   (სალაპარაკო)
                                      ბულგარული  (სალაპარაკო)
                                      ინგლისური (საწყის დონეზე)


ჰობი:
 ლიტერატურა;
 მხატვრობა;
 დეკორატიულ–გამოყენებითი ხელოვნება;
მუსიკა;
 ალპინიზმი, ტურიზმი;
 კოლექციონირება(ნუმიზმატიკა,ფილატელია); ვიდეო და ფოტო გადაღება;
 ნამცხვრების გაკეთება, ახალი კერძების მოგონება და კიდე 1000 რამ...

დატვირთვა:
9ს.


სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება:


5 კლასი - 2 საათი
6 კლასი - 2 საათი
7 კლასი - 2 საათი
8 კლასი - 1,5 საათი
9კლასი - 1,5 საათისამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება:


4 კლასი - 0,5

8კლასსი - 0,5

12კლასი - 0,5ჯილდოები.

 • პრემია 2010 წ.
 • პრემია 2011 წ.

 • მადლობის ფურცელი 2009 წლის მოსწავლეთა 63-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის გაწეული მუშაობისათვის. (იხ. ასლი);
 • მადლობის ფურცელი 2010 წლის მოსწავლეთა 64-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის გაწეული მუშაობისათვის. (იხ. ასლი);
 • მადლობის ფურცელი 2011 წლის  მოსწავლეთა 65-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის გაწეული მუშაობისათვის. (იხ. ასლი);
 • მადლობის ფურცლები 5 ცალი 2012 წლის  მოსწავლეთა 66-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის გაწეული მუშაობისათვის. (იხ. ასლი);
 • მადლობის ფურცლები 4 ცალი 2013 წლის  მოსწავლეთა 63-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის გაწეული მუშაობისათვის. (იხ. ასლი);


გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტები:


 • კანონი "განათლების შესახებ"
 • სკოლის სასწავლო პროგრამებისა და განათლების პროგრამა
 • სახელმძღვანელოები 2012-2013 სასწავლო წლების
 • "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება " " დიოგენე " ნ. კუნჭულია
 • მ. მეხაშიშვილი ნ.მიქაბერიძე"სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება" " საქართველოს მაცნე" 
 • თ. ჯალაღანია, ჯ. ჯობავა

მზე - თქვენთვის

მზე - თქვენთვის

Fish